Tervetuloa tuunaamaan arkeasi!


Tiesitkö tämän elintarvikemarkkinoinnista?

Suomen Kuluttajaliiton sivusto Elintarvikemarkkinointi on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omasta ja erityisesti lasten terveydestä.

Sivuilta löytyy
  • tuotevertailuja ja vinkkejä paremmista vaihtoehdoista
  • videoituja haastatteluja asiantuntijoilta
  • lasten ja nuorten kommentteja videoituna
  • tiivistelmiä elintarvikemarkkinointia koskevasta lainsäädännöstä ja suosituksista
  • tiivistelmiä aiheesta tehdyistä tutkimuksista
  • linkit pakkausmerkintämateriaaleihin ja nettipeleihin, joiden avulla voi löytää elintarvikeviidakosta terveellisempiä tuotteita

 

Sivusto

  • herättelee kuluttajia tarkastelemaan kaupasta löytyvää elintarvikevalikoimaa tarkemmin.nostaa esille sen, että monet terveellisiksi markkinoidut eivät ole niin terveellisiä kuin mainosten perusteella voisi kuvitella.
  • korostaa, että lapsille markkinoidut tuotteet ovat ravitsemukselliselta laadultaan pääosin kehnoja.
  • haastaa yrityksiä ottamaan vastuuta erityisesti lasten terveyden edistämisestä markkinoinnin ja tuotekehityksen kautta.
  • kannustaa viranomaisia ja valtiovaltaa puuttumaan tehokkaammin lapsiin kohdistuvaan elintarvikemarkkinointiin.

Teta -terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja on Suomen Kuluttajaliiton hanke, jonka tavoitteena on erityisesti nuorten ja lapsiperheiden arjen ruokavalintojen parantaminen. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Lue hankkeesta lisää »

Suomen Kuluttajaliitto ry

Malminrinne 1 B
00180 Helsinki

www.kuluttajaliitto.fi